Audits


Een gastvrijheidsconcept is succesvol als alle details kloppen. Een beschrijving van ieder onderdeel is van groot belang om de opstart goed te laten verlopen. Op lange termijn is de beschrijving van een concept noodzakelijk om de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen. In veel gevallen ontbreekt een concrete omschrijving van het gekozen concept.

Indien dit het geval is kan Annoncé een 0-meting uitvoeren en zorgen voor een duidelijke omschrijving van het concept en dit vertalen in auditlijsten. Op basis van deze auditlijsten kan op regelmatige basis de uitvoering van het concept gecontroleerd worden. De rapportage is praktisch, helder en voor het management eenvoudig te vertalen in concrete instructies voor de medewerkers.

Door gebruik te maken van een rekenmethode wordt duidelijk inzicht gekregen in kwaliteits-verbetering of - vermindering in totaliteit, onderdeel en detailniveau in cijfers. Foto’s geven in veel gevallen precies de werkelijkheid weer en kunnen afgezet worden tegen een afbeelding van de ideale situatie.