E-Learning


Annoncé beschikt over een aantal standaard tools voor het opzetten van e-learning programma’s. E-learning biedt tal van organisaties de mogelijkheid om de mensen op een actieve en eigentijdse wijze te trainen, informeren en te volgen. E-learning is het moderne leerinstrument waarbij eigen invulling gegeven kan worden aan tempo en tijd, waar en wanneer. Daarnaast kunnen de prestaties worden gemeten en input geven aan functionerings- en evaluatiegesprekken met medewerkers.

De onderdelen die onderdeel uit maken van het e-learning programma zijn:
  • Algemene informatie-overdracht
  • Uitleggen procedures en werkmethodieken
  • Specifieke kennis overdragen
  • Testen en vergroten van kennis middels vragen en opdrachten


In overleg wordt het e-learning programma op maat ingericht en kan er gebruik gemaakt worden van eigen film-, of fotomateriaal. Bij het maken van nieuw filmmateriaal kunnen we vanzelfsprekend ondersteuning bieden en kan er gebruik worden gemaakt van aanwezige kennis.
Voor de gezondheidszorg beschikt Annoncé over een standaard e-learning programma voor voedingsassistentes en/of roomservice medewerkers.